Bloggutmaning 19 september

Gjord av Madeleine 19 september 2019 – Kroppsspråket är något som jag… tänker på ju äldre jag blir. Vad vill jag förmedla med mitt kroppsspråk och hur mår jag? Genom att medvetet tänka på mitt kroppsspråk talar jag om för min hjärna vad jag vill förmedla. Mitt självförtroende och självkänsla regleras utifrån mitt kroppsspråk 👍😊