Arbete/sjukskrivning,  Jag

Arbetsförmedlingen

Idag klockan tio hade jag mitt möte på arbetsförmedlingen där en från försäkringskassan också var med. Jag hade bjudit med mig min facklige representant för att jag ville att han skulle veta vad som görs i det här samarbetet kring mig. På mötet bestämdes att de fortsätter att kartlägga kring mig, samla information från den arbetsterapeuten jag har gått hos. Sedan när all info är ihopsamlad kommer det att göras typ en genomgång av mig, vad jag kan göra och vilka förutsättningar jag har till att kunna jobba. Nästa möte sattes till den 28 februari så innan dess händer inget. Det känns bra att arbetsförmedlingen gör en utredning kring min arbetsförmåga.