Bloggutmaning 21 september 2020

Gjord av Orsakullan

21 september – Finns det ett rikt djurliv där du bor?

Här i Kalmar finns ett variationsrikt landskap med olika typer av miljöer. Jag antar att det skulle båda till ett rikt djurliv med stor mångfald. Jag vet att Kalmar län arbetar med Sveriges miljömål och som främjar til ett rikt djurliv och som säkert görs i andra delar av landet. De 16 nationella miljökvalitetsmålen bidrar till en hållbar utveckling och livsmiljö.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.