Arbete/sjukskrivning,  Jag

Mina ledord 2019

I och med min resa på det personliga planet har jag blivit ännu mer medveten om mina tankar och reflektioner. Jag tror det har varit viktigt för mig att synliggöra för mig själv. Även 2019 ska bli ett år där jag utvecklas som person och att jag kommer hitta min roll i samhället, vart jag kommer att tillhöra, vilken sysselsättning som jag kommer arbeta med.

Ord som jag kommer ha med mig det här året är:¨

1 Ödmjuk – Jag tycker att det är ett ord som fått en liten ny innebörd för mig. Att jag är ödmjuk inför livet, mig själv och omgivning. Respekten för varandra är viktigt, att finna en balans mellan sig själv och omvärlden.

2 Tacksam – Genom att jag har tvingats att lära mig vara här och nu så har jag blivit mer tacksam över vad jag har och min strävan är att visa det på ett tydligare sätt. Visa min familj, vänner och omgivning att jag är tacksam över att de är en del av mitt liv.

3 Nöjd – Jag vill sträva efter att bli en person som är nöjd med allt som berikar mig och allt som jag har i mitt liv. Reflektera över vad som är viktigt i mitt liv och känna en tillfredsställelse över det jag prioritera och vilka val jag gör.

4 Rikedom – Att vara rik för mig betyder inte att ha jättemycket pengar utan att släkt, vänner och omgivning har det bra. Att få umgås och vara i ett sammanhang är rikedom. Jag ska mer medvetet reflektera kring min rikedom här i livet.

Jag tror det är viktigt att stanna upp och reflektera kring sitt liv, vart är jag på väg och vilka mål har jag. Jag känner att jag mår bra när jag tänker och reflekterar över dessa ord. Därför får de bli mina ledord 2019.

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *