Jag,  Sjukskriven/Arbete

Tiden går fort

Igår var det redan 7:e tillfället i ReDOgruppen utav tio. Hur snabbt har det inte gått, jag som tänkte att det skulle hålla på så många veckor och nu är den här samtalsgruppen snart slut.Igår pratade vi mycket om mål, hur de byggs upp och våra aktiviteter.

Målbilder

Vad vill du?

Varför vill du uppnå det här målet?

Vad är det positiva du uppnår?

Tidsgränser för dina mål?

Målet ska på något sätt vara mätbart.

Flexibla mål

Skapa mål i bilder.

Gör målen synliga i vardagen.

Hur (vad och när) och vem.

Vilka resurser har du?

Den här gången fick vi även intervju varandra kring ämnena aktiviteter, Materiella resurser, sociala resurser, tid, förebilder/modeller och personliga egenskaper/färdigheter.

Jag tänkte ur ett målperspektiv där jag kopplade de olika ämnena till hur jag kan uppfylla mina mål. Jag ser aktiviteterna som ett sätt för mig att nå mitt mål. Det var nog bara jag som tänkte så, jag är lite snabb och går för fort fram för jag tror det kommer lite senare. Jag får skylla på att jag är van att skriva mål i förskolans värld.

Till nästa gång ska vi summera veckorna och fundera över de mål vi skrivit till varje gång. Vi ska formulera ett förändringsmål som rör vardagen som helhet. Vi ska även göra en målbild antingen i text eller bilder och symboler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *