Vem är du?

Samarbete tillsammans med Jon Carnesten, Transformationscoach.

Det var första frågan som jag såg när jag öppnade instagramappen i morse. Det är Jon som ställer den frågan. Det är en fråga som kräver eftertanke och reflektion tycker jag. Hur svarar jag på den frågan?

Under hela min tid att läka från min fallolycka så har den frågan varit ganska central på min väg tillbaka till det liv jag hade förut, innan olyckan. Jag har under resans gång brottats med min identitet för inte visste jag att min identitet var så knuten till mitt yrke. Vem var jag när jag inte kunde jobba som förskollärare längre? Egentligen är det konstigt att ”normen” av tillhörighet bygger så mycket kring ditt arbete.

Jag tycker att den här frågan som Jon ställer idag är bra att reflektera kring, hur är det med min självbild och självkänsla? För det är två viktiga ingredienser för att ärligt kunna svara på denna fråga.

Jag är en person som upplever att jag är mer tacksam över livet och försöker ta vara på de små stunderna och glädjas över dessa. När mamma gick bort vid 68 års ålder ändrades också min inställning lite, livet är kort och gör det bästa av det. Jag vill vara den bästa versionen av mig själv och det kan jag vara om jag är positiv och ser möjligheter. Det är bara jag själv som kan ändra saker och ting. Jag tänker på att välja rätt ord, tex måsten till vilja och ett val. I och med det så kommer min känsla att vara annorlunda.

Hur svarar du på denna fråga?

Vem är du?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.