24 oktober 2021 – FN-dagen idag. Vad betyder det för dig?

Dagens fråga i Orsakullans utmaning.

När jag jobbade i förskolan uppmärksammade vi den här dagen. Vi pratade mycket om allas lika värde, några av de globala målen.

Detta är en dag som jag ändå är medveten om, det är en dag att tänka lite extra på de globala målen och allt bra arbete som görs för att främja arbetet och vad en kan göra själv.

Detta är de globala målen för hållbar utveckling:

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 2: Ingen hunger
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 5: Jämställdhet
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17: Genomförande och partnerskap

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *