Temadagar

Idag firar vi

1 Midsommarafton – Den här dagen är en utav Sveriges mest firade högtid med ett ursprung som tillägnades Johannes döpare. Midsommarafton firades den 24:e fram till 1952. För att dagen skulle passa in mer i arbetsveckan bestämdes det 1953 att den alltid skulle infalla på en fredag. Dagen är nu rörlig mellan 20:e och 26:e juni. Vill du veta mer kan du följa länken.