Jag,  Samarbeten

Mervärde?

Godmorgon, här börjar jag dagen med reflektion utifrån orden syfte, mervärde, framgångar och självvärde. Jag ska ha videosamtal med Jon nu på förmiddagen och försöker förbereda mig på bästa sätt inför samtalet. Jag tror att det är nyttigt och viktigt att stanna upp här i livet och fundera på, vem är jag och vad har jag för syfte i mitt liv och vad är det som är framgångar i ens liv? Hur kan jag påverka så att jag har levt ett rikt och tillfredställande liv?