Jag,  Sjukskriven/Arbete

ReDOgruppen 1:a tillfället 8/10-19

Vi började med att presentera oss i gruppen. Gruppen bestod av sju deltagare och två arbetstreapeuter som ledde gruppen. Tanken är att det är vi i gruppen som äger samtalet och leder samtalen vidare med viss stöttning av treapeuterna.

Därefter fick vi bikupa om våra förväntningar på den här gruppen och mina förväntnigar är: Att möta andra människor i liknande situationer och kunna ta lärdom av deras tankar och hur de får vardagen att fungera.

Under detta tillfälle diskuterade vi kring:

  • Balans mellan aktivitet och vila. Hur ska en tänka för att inte vilja för mycket och då inse att det är för sent.
  • Ångest som uppkommer ner en inte kan göra allt en vill, tex städa och sen när det är stökigt får en ångest istället.
  • Mitt facit är kanske inte det rätta. Att kunna vara nöjd med saker som är gjorda av någon annan än mig själv och vara nöjd över det.
  • Framstegen är viktiga att lyfta fram och verkligen kunna se även de små framstegen och vara nöjd över det.

Mina reflektioner: När jag kom hem reflekterade jag över hur tillfället hade varit och utifrån vad som vi diskuterat ploppade ordet livskvalité upp. Vad är livskvalité och hur når jag det? Det är bara jag själv som kan påverka min vardag och hur jag vill ha det. En annan tanke är att sänka kraven och vara nöjd med tanke på allt ångestprat som blev. Till slut tycker jag att vi borde fokusera kring vad ger mig energi istället för att se det negativa, allt som gör att jag inte orkar.

Kommentarer inaktiverade för ReDOgruppen 1:a tillfället 8/10-19