Jag,  Sjukskriven/Arbete

ReDOgruppen 2:a tillfället 15/10-2019

Inför den här träffen skulle vi ha skrivit mål utifrån det vi diskuterade vid första tillfället. De mål jag skrev var:

  • Jag väljer att tolka mina begränsningar ur ett positivt synsätt.
  • Jag fortsätter lyssna på min kropp och tänker att det är en styrka att jag kan tolka mina kroppssignaler.
  • Jag ger mig dagligen tid till reflektioner och tid till ”meditation”

Under det här tillföllet diskuterade vi kring ordet aktivtet, vilket värde och syfte har aktiviteten? Vi fick även skriva vår aktivitetshistora som en tidslinje för att vi skulle kunna se nu kontra då, hur våra aktiviteter har format oss.

Mina reflektioner: Jag började fundera hur mina dagar ser ut, vad fyller jag min tid med?

Till nästa gång ska vi fylla i fördelningen mellan olika aktiviteter i ett cirkeldiagram, tårtbitar. Ett cirkeldiagram där vi fördelar aktiviteterna som det ser ut just nu och sedan en till cirkel utifrån hur jag vill att fördelningen ska vara.

Kommentarer inaktiverade för ReDOgruppen 2:a tillfället 15/10-2019