Arbete/sjukskrivning

Saknar…

 Kan sakna mitt yrke som förskollärare, alla relationer, samtal och reflektioner. På något vis hänger identiteten ihop med ens yrke. Jag håller fortfarande på att hitta mig själv i sjukskrivningen och mitt nuvarande arbete. Vissa dagar snurrar tankarna mer än andra. 

💜

3 kommentarer