Novemberutmaningen 2021

utav MinResTumörMitt Liv

6 november – Hur var skolgången för dig när du var barn ?

Den var nog nästan som alla andra. Jag fick höra att jag inte var skolmogen eftersom jag är född sent på året, november. Då förstod jag inte riktigt vad det innebar. Jag har alltid fått kämpa med ämnena och högstadiet var en jobbig tid med vissa ämnen då jag inte förstod och hade väldigt dåliga lärare dom utnyttjade sin makt. Sedan på gymnasiet var jag kanske inte så studiemotiverad fast skulle egentligen kunnat ha högre betyg. Jag visste redan när jag valde till gymnasiet att jag ville bli förskollärare och gick därför en tvåårig linje som jag kan ångra idag. Som adopterad fick en ju höra lite ord varje dag och jag lärde mig att antingen inte bry mig eller säga tillbaka. Det var mest när en gick på låg och mellanstadiet. På det stora hela tycker jag att min skolgång varit ok. Jag tror att jag hade klarat mig bättre skolmässigt i dagens skola då en får tänka mer annorlunda än vad läraren gör. För när jag inte förstod läraren så hade inte läraren några andra synsätt som gjorde att vi elever förstod.

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.