Jag,  Sjukskriven/Arbete

Dödssynderna

Diskussionsämnet för kvällen i går på Garvaregården. I inlägget länkar jag till Wikipedia för de som vill veta mer om dessa sju.

Här är alla 7 dödssynderna som vi diskuterade. En del stannade vi och diskuterade längre än andra. Vi pratade om det i dagen samhälle fanns något som en absolut inte får göra, som räknas till helt fel. Finns dödssynderna i dagens samhälle eller har vi andra saker?

Jag tycker att de 7 dödsynderna kan kopplas till ett gemensamt ord som är stort i vårt samhälle och det är EGOISM.

1- Högmod Vi kom oftast tillbaka till detta ordet om hur vi reagerar och hur visar vi ödmjukhet utan att framställa sig själv i bättre dager. Hur ofta tänker en -jag är ju ialla fall bättre eller gör ju detta till skillnad från x. Har människor samma värde eller finns det olika för olika människor?

2 – Girighet I detta samhälle där vi har fått det mycket bättre på alla plan kan vår strävan efter att allt det matriella bli en sorts girighet. Ett stressat samhälle där allt får i ett rasande tempo och vi glömmer stanna upp och reflektera kring vårt agerande.

3 – Lust/otukt Detta diskuterade vi inte så mycket.

4 – Avund Här hamnade vi kring orden avund, avundsjuka och missunsamhet. För en del människor kan säga att jag är avunsjuk på dig fast jag misunnar dig inte detta. Ordet avund innebär mycket starkare än avundsjuk, att en vill nästan den andra personen illa.

5 – Frosseri Dagens samhälle har blivit till ett frosseri där vi gemensamt bidrar till det med främst materiella saker. Det egoistiska samhället där bara jag får så …

6 – Vrede Här kom vi in på agerande i affekt, kbt och dbt. frågan vi ställde oss var om vrede var bra vid något tillfälle? Vi diskuterade acceptans eller förändra den situationen som uppstod.

7 – Lättja Här landade vi kring Greta Thunberg, hennes klimatfrågor som väcker ett sådan gensvar både positivt och negativt. Att inte bry sig och skaka på axlarna över vad jag kan göra för miljön och klimatkompensera vad är det? Är det en form av lättja?

Innan diskussionskvällen var ju frågan om det finns dödsynder idag, i det moderna samhället eller finns det andra saker som är lika illa att göra?

Författaren Stefan Einhorn har skrivit en bok De nya dödssynderna, och boken bygger på en tre opionsundersökningar, intervjuer, frågor till en expertpanel och en webbenkät till över tusen personer.

Dessa dödsynder kom han fram till finns i dagens moderna samhälle, för det hade kommit nya och det fanns bara en kvar från de gamla, girighet.

På första plats kom falskhet, 2 Hat, 3 Hänsynslöshet, 4 Översitteri, 5 Trångsynthet, 6 Främlingsfientlighet, 7 Girighet

Det var en intressant diskussionskväll och såklart kan jag inte återberätta allt utan här får ni bara lite urplock från kvällen. Alla var överrens att dagens människor ändå lever och agerar utifrån dödssynderna som kom till på 500-talet.

En kommentar