Allmänt,  Jag,  Samarbeten,  Tips

Målbild

Vi pratade mycket kring mina målbilder igår, Jon och jag. Tanken var att skriva precis som jag hade nått mitt mål så idag har jag skrivit min viktminskningsmål i brevform och känslan jag får i kroppen är positiv och yes! Det är svårt att formulera, fast nyttigt att reflektera. En målbild gjord, två kvar…

En kommentar